Hulp bij allergieën

Veel mensen hebben een of meerdere allergieën. Soms sinds hun geboorte, vaak ook pas later ontwikkeld. Het duurt vaak een tijdje voor men dit in de gaten heeft, maar dan komen de vragen: hoe erg is het, hoe gaat het zich ontwikkelen en wat is er tegen te doen. Deze site probeert op al deze vragen een antwoord te geven.

Wat is allergie?

Allergie is de -overdreven- reactie van het lichaam op bepaalde lichaamsvreemde stoffen. Deze stoffen, allergenen genaamd komen in aanraking met lichaam via de lucht, aanraking of inname.

Hoewel het begrip allergie breder getrokken geworden kan worden, beperkt de informatie op deze site zich tot de reacties waarbij IgE oftewel immunoglobine E een rol speelt. Dit zijn de meest voorkomende allergieën zoals hooikoorts, astma, insectenallergie en voedselallergie.

Als lichaamscellen voor de eerste keer in aanraking komen met een allergeen, wordt er door de betroffen cellen een grote hoeveelheid van de daarbij behorende IeG aangemaakt. Hier merkt men verder niets van (bijvoorbeeld na een eerste bijensteek). Vervolgens hechten deze IeG antilichamen zich aan mestcellen (een specifiek soort -vetgemeste- cellen). Ook hier merkt men niets van.

Als het lichaam, en met name deze mestcellen, die op plaatsen zitten waar het contact optreedt, opnieuw met het allergeen in aanraking komt, komt een allergische reactie op gang.

De mestcellen laten grote hoeveelheden van de opgeslagen stoffen, histamine en aanverwante stoffen, los in het lichaam en deze stoffen zijn het die het lichaam laten reageren door het opzetten van slijmvliezen, het vormen van bultjes en vlekken alsmede het vernauwen van de bronchiën.

Samen vormen deze de allergische reactie die bij iedereen verschillend is en ook in hevigheid sterk varieert. In de sterkste vorm, waarbij ook de hartactiviteit vermindert, kan ertoe lijden dat men in een zogenaamde anafylactische shock komt, waarbij direct ingrijpen en of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Diagnose?

Het vermoeden van een allergie komt meestal van de patient of zijn directe omgeving. Het valt op op dat men op onregelmatige tijden verschijnselen krijgt zoals jeuk, niezen, snotteren of uitslag.
Vaak probeert men door redenering uit te vinden wat de oorzaak kan zijn. Gebeurt het altijd als ik bij een bepaald iemand op bezoek ben geweest of in een bepaald jaargetijde? Als dit het geval is komt men vaak snel tot een vermoeden van een bepaalde allergie zoals voor dieren of planten. In het geval van bijvoorbeeld huisstof allergie ligt het al wat moeilijker.
Bij insecten-beten of steken is het vaak ook duidelijk omdat men vaak de reactie opmerkt kort nadat de beet of steek heeft plaatsgevonden.
Bij metaalallergie komt men vaak tot de conclusie dat bepaalde sieraden tot jeuk en rode plekken leiden.
Een volgende stap is dan om te laten bevestigen dat een bepaalde allergie aanwezig is of om uit te laten zoeken waarvoor men speciaal gevoelig is.
De huisarts is hier de aangewezen weg. Deze zal eerst op basis van het verhaal bekijken of er van allergie sprake kan zijn en heeft vervolgens een heel scala van testen tot zijn beschikking om de diagnose definitief te kunnen stelen.
Allereerst zal hij een lichamelijk onderzoek doen om bepaalde dingen uit te sluiten of vast te stellen.
Een volgende stap is een huidonderzoek:
Bij deze test worden allergenen van de verdachte stoffen in of onder de huid aangebracht en in geval van allergie zal er na enige tijd een bultje op deze plek verschijnen. In het algemeen zullen bij deze test meerdere allergenen alsook controlestoffen worden toegepast.
Een andere mogelijkheid is die van een bloedonderzoek. Hiervoor wordt een buisje bloed afgenomen en wordt in het laboratorium onderzocht of en in welke mate (IgE)-antistoffen aanwezig zijn.
Hierna houdt het voor de huisarts op. Een volgende stap is een zogenaamde provocatietest, deze moet echter door een deskundig specialist worden uitgevoerd. Bij deze test wordt het allergeen direct op de plaats gebracht waar het zijn reactie zal opwekken (huid, ogen, neus, longen of darmen). Omdat hier ook heftige reacties mogelijk zijn, moet dit onder goede begeleiding gebeuren.
Naast de mogelijkheid om met een vermoeden van allergie naar de huisarts te gaan, heeft men tegenwoordig ook de mogelijkheid om zelf een test thuis uit voeren. Deze testen zijn in principe ongevaarlijk en goedkoop en hebben het grote voordeel dat je geen afspraak bij de huisarts hoeft te maken. Vaak worden ze gebruikt als een eerste stap om eventueel het probleem zelf te kunnen verkleinen (als je weet dat je allergisch voor katten bent, blijf je uit hun buurt) of om beter onderbouwd naar de huisarts te gaan. Deze testen zijn behoorlijk betrouwbaar maar kunnen nooit in de plaats komen van door de huisarts uitgevoerde testen, ook al gezien de hierboven beschreven aanpak van de huisarts.

Genezing en behandeling?

Allergie is de -overdreven- reactie van het lichaam op bepaalde lichaamsvreemde stoffen. Deze stoffen, allergenen genaamd komen in aanraking met lichaam via de lucht, aanraking of inname.
 

 

Comments are closed.